ผู้ประกอบการ :

คุณสุพรพิพย์ เจรียรพงศ์

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

333 ม.7 ถ.ชัยภูมิ-ภูเขียว ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ :

081-6006066

Facebook :

 

 

            น้ำมันรำข้าวตรา Hug Pun ผลิตโดยบริษัทเมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เนื่องจากบริษัทฯ มีความต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตและยกระดับการแปรรูปข้าวของเกษตรกร จึงได้ร่วมมือกับเกษตรกรภายในท้องถิ่นเพื่อเปลี่ยนการปลูกข้าววิถีเดิมมาทำนาข้าวอินทรีย์ปลอดสารเคมี และแปรรูปข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม จึงเป็นที่มาของการผลิตน้ำมันรำข้าวสกัดเย็นผสมดอกคำฝอยและกลิ่นส้ม

           ส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์คือ น้ำมันข้าวกล้องบริสุทธิ์สกัดโดยวิธีธรรมชาติ 100% ที่มีสารสำคัญคือแกมม่าซานอยที่ช่วยในการลดไขมันเลว (LDL) เพิ่มไขมันดี (HDL) ลดไตรกลีเซอไรต์ ผลิตโดยไม่ใส่สารกันหืน ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์นี้มีมาตรฐานและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและศูนย์อุตสาหกรรมภาค 6 ในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

            การจัดจำหน่าย ได้จัดจำหน่ายผ่านตัวแทน และวางขายตามร้านต่างๆ  หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

Agriculture and Processing Agricultural Producers Database
The copyright of this website is belong to Suranaree University of Technology
Copyright@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813