ผู้ประกอบการ :

ลุงก้าน ชามขุนทด

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

ไร่หญ้าเนเปีย: 66 หมู่ 6 ต.โคกกรวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280

โทรศัพท์ :

081-6006606

Facebook :

ไร่หญ้าเนเปียร์ ลุงก้าน

 

          ไร่หญ้าเนเปียร์ลุงก้าน เป็นฟาร์มปลูกหญ้าพันธุ์เนเปียร์บนพื้นที่การผลิต 220 ไร่ ที่ลุงก้านมีแผนจะขยายพื้นที่การผลิตเป็น 480 ไร่ในปีพ.ศ.2563 เพื่อเพาะพันธุ์หญ้าขายให้กับเกษตรกรและฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ให้ใช้ทดแทนอาหารสัตว์จากวัตถุดิบอื่น เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลังซึ่งมีต้นทุนสูง

           สำหรับเกษตรกรผู้มีฟาร์มขนาดใหญ่ที่ซื้อเพื่อต้องการนำไปปลูกและตัดจำหน่ายเอง เมื่อตัดหญ้าออกแล้ว ต้นหญ้าจะงอกขึ้นมาใหม่ทันทีทำให้ตัดขายได้ทุกๆ 2 เดือน จากการลงทุนเพียงครั้งเดียว ส่วนผู้ซื้อที่เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ไร่หญ้าของลุงก้านจะบดอัดหญ้าเนเปียร์จำหน่ายให้กับฟาร์มนำไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ทันที นอกจากนี้ทางฟาร์มยังมีหญ้าหมักซึ่งสามารถเก็บได้นาน 5 เดือนให้ผู้ซื้อเลือกซื้อตามการใช้งานได้อีกด้วย สำหรับหญ้าบดอัดและหญ้าหมัก จะตักหญ้าขายในน้ำหนัก100 กิโลกรัม หรือ เป็นตันขึ้นไป

             ในการจัดจำหน่าย ขายให้กับเจ้าของฟาร์มหรือเกษตรกรผู้ปลูกโดยตรง สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

Agriculture and Processing Agricultural Producers Database
The copyright of this website is belong to Suranaree University of Technology
Copyright@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813