ผู้ประกอบการ :

นายพงษ์พันธ์ ยิงรัม

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

109 หมู่ที่ 3 ต.ดงพลอง  อ.แคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์ :

089-864-1997,000000

Facebook :

 

 

       ข้าวหอมอินทรีย์ตราหมอทำนา มีจุดเริ่มต้นจากกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนเซราะพลวง” บ้านดงพลอง ซึ่งเกษตรกรเพาะปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูล ทางตอนเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของไทย ผู้ประกอบการจึงรับซื้อข้าวจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมาจัดจำหน่ายโดยใช้ชื่อว่า ข้าวหอมอินทรีย์ตราหมอทำนา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวพันธุ์ กข. 43 ที่มีค่าน้ำตาลต่ำ และข้าวพันธุ์ กข. 8 ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

        ในการปลูกจะทำการปลูกแบบปลอดสารเคมีทุกขั้นตอนและได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต จุดเด่นของข้าวตราหมอทำนานี้คือ ผู้ผลิตจะสีข้าวเฉพาะเมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามาเท่านั้น ทำให้ข้าวมีความใหม่ มีความหอมหอมและนุ่มมากกว่าข้าวที่สีจากโรงสีทั่วไป บรรจุจำหน่ายถุงละ 1 กิโลกรัมขึ้นไปหรือตามน้ำหนักที่มีคำสั่งซื้อเข้ามา

         ในการจัดจำหน่ายจะจำหน่ายตรงสู่ผู้บริโภค  สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813