ผู้ประกอบการ :

นายพัทธพล อาจกล้า ประธานฯ และนายศุภชัย เขียนโพธิ เลขานุการ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

5 ม.5 ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 36140

โทรศัพท์ :

080-632-9935

Facebook :

 

 

            กลุ่มโคขุนพญาแล หรือวิสาหชุมชนโคขุนพญาแล เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเพื่อเลี้ยงวัวเนื้อที่เป็นแม่พันธุ์ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากพันธุกรรมที่ดี ทำให้ได้ลูกวัวพันธุ์ดีมีคุณภาพ เมื่อขุนเลี้ยงลูกวัวจนได้ที่แล้วจึงจำหน่ายออกสู่ตลาด ในการพัฒนาพันธุ์วัวเนื้อ กลุ่มโคขุนพญาแลได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดในการควบคุมคุณภาพของพันธุ์วัว และได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาการเลี้ยงวัวจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปัจจุบันฟาร์มของกลุ่มโคขุนพญาแลมีวัวหลายสายพันธุ์ อาทิ ชาร์โรเล่ย์ แองกัส วากิว ที่เลี้ยงเพื่อจำหน่าย นอกจากนี้กลุ่มโคขุนพญาแลยังสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ โดยเปิดให้หน่วยงานที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำฟาร์มวัวภายในฟาร์มของกลุ่มฯ อีกด้วย  

              การจำหน่ายจะมุ่งส่งไปยังร้านอาหารชั้นนำในจังหวัดและร้านสเต็กทั่วไป และแปรรูปส่งออก หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813