ผู้ประกอบการ :

นายเผด็จ ลิ้มอุบัติตระกูล

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

5 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านดงย่อ ต.ปะเคียบ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์ :

089-8461201, 081-9551381

Facebook :

 

 

         ข้าวพองกรอบอัดแท่ง ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรคูเมือง 400 กว่าคนที่มีโรงสีของตนเอง เป็นอาหารประเภทพองกรอบ กรรมวิธีการผลิตข้าวพองกรอบอัดแท่งคือ นำข้าวเหนียวกล้องพันธุ์ กข.6 มาหุงจนสุก อบให้แห้ง อัดเป็นแท่ง แล้วจึงทอดในน้ำมันร้อนเพื่อให้ข้าวพองตัวและกรอบ จากนั้นเมื่อข้าวคงตัวแล้ว นำไปอบอีกครั้งก่อนบรรจุใส่ถุงพลาสติดแบบสุญญากาศ ขนาดบรรจุถุงละ 200 กรัม นอกจากข้าวพองกรอบอัดแท่งแล้ว กลุ่มเกษตรกรคูเมืองยังจำหน่ายข้าวสารชนิดต่าง ๆ อีกด้วย    

            การจัดจำหน่าย ได้วางจำหน่ายในร้านค้าในจังหวัด  หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813