ผู้ประกอบการ :

นายสรศักดิ์ ไวจันทิก

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

80 หมู่ 10 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

084-4744097

Facebook :

 

 

        สวนขวานฟาร์มสุข  เป็นสวนปลูกพืชผักเพื่อจำหน่าย และยังจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ที่เป็นการปลูกให้เป็นอาหารปลอดภัยเพื่อสนองต่อความต้องกสวนขวานฟาร์มสุข เป็นสวนปลูกพืชผักปลอดสารพิษและเพาะเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย  ทางสวนมีการปลูกพืชผักหลากหลายชนิด โดยจำหน่ายแบบปริมาณมาก ไม่ได้ทำบรรจุภัณฑ์แบบทีละชิ้น

        กรรมวิธีการปลูก มีการดูแลแก้ปัญหาดินเค็ม และลดสารพิษในดินควบคู่กับการดูแลรักษาผักที่ปลูก และได้แก้ปัญหาระบบชลประทานให้น้ำมีเพียงพอ นอกจากพืชผักแล้ว ทางสวนยังเพาะเมล็ดพันธุ์เพื่อขายให้ผู้ซื้อนำไปปลูกเองทั้งสวนเล็ก สวนใหญ่ หรือสวนตามบ้าน

         การจัดจำหน่าย จำหน่ายผักทั้งแบบรายย่อย และรายใหญ่ รวมทั้ง ยังขายเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อให้ผู้ซื้อนำไปเพาะปลูกเอง ปกติจะมีพ่อค้าค้าส่งมารับซื้อถึงฟาร์ม หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813