ผู้ประกอบการ :

คุณสืบพงษ์ ปัญญาโนนไทย

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

130 ม.2 ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ. นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

087-2534568

Facebook :

 

 

       หมี่ชนาทิพย์ เป็นหมี่โคราชที่เป็นของตำบลตะคุ ตำนานการทำหมี่ตะคุเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดจากแนวคิดความต้องการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหารจากข้าวสารด้วยการทำเป็นเส้นหมี่เพื่อทานกันเองเรียกกันแต่เดิมว่า “หมี่ถูมือ” แต่ปัจจุบันคนในชุมชนนำเส้นหมี่ที่โรงงานผลิตจากแป้งข้าวจ้าวภายในพื้นที่และมีคุณภาพใกล้เคียงมาใช้แทน โดยจัดทำน้ำปรุงรสชาติเฉพาะตัว ซึ่งเมื่อผัดคลุกกับเส้นหมี่แล้วทำให้ผัดสะดวกขึ้น น้ำปรุงผัดหมี่เพิ่มรสชาตินี้เป็นสูตรเฉพาะ และกระบวนการทำน้ำปรุงยังเป็นสูตรเฉพาะของร้าน บรรจุเป็นซองรวมไว้กับเส้นหมี่ มีจำหน่ายปลีกชุดละ 100 กรัมหรือห่อใหญ่ 100 ชุด   

          ช่องทางการจำหน่าย มีทั้งการวางขายหน้าร้าน ฝากขายร้านในพื้นที่ จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย  และจำหน่าย On-Line ผ่านเว็บไซท์ต่าง ๆ เช่น  Shoppee   รวมทั้งผลิตตามสั่ง   หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813