ผู้ประกอบการ :

คุณไกรยุทธ คงทวี  (Juam Herb & Health Co., Ltd)

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

1/1 หมู่ 7 ถ.สุรินทร์-ประสาท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์                                  

โทรศัพท์ :

061-1904-6236, 087-875-9771

Facebook :

 

 

      แท่งข้าวรสผลไม้ ตรา ProEngy เป็นธัญพืชประเภทข้าวและผลไม้อัดแท่ง มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิกับผลไม้ต่างๆ โดยใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์ กล้วยจากจังหวัดพิษณุโลก ลำไยจากจังหวัดลำพูน มะม่วงหิมพานต์จากจังหวัดกระบี่และอุตรดิตถ์ และสตรอเบอร์รีจากจังหวัดเชียงใหม่ ProEngy 1 แท่ง ให้พลังงาน 260 แคลอรี่ เปรียบเทียบได้กับการทานกล้วยหอม 3 ลูกหรือขนมปังโฮลวีต 5 แผ่น กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักกีฬา กลุ่มผู้ออกกำลังกาย และผู้มีกิจกรรมแบบ outdoor เช่น ปีนเขา เดินป่า บรรจุเป็นซองๆ ละ 1 ชิ้น     

      ในการจำหน่าย ได้จำหน่ายแบบขายตรงผ่านเว็บไซต์ www.proengy.com  และขายออนไลน์ ผ่าน Lazada, Shoppee   สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813