รายชื่อผู้ผลิตสินค้าการเกษตรรวม


COM_FABRIK_ORDERลำดับ COM_FABRIK_ORDERประเภท COM_FABRIK_ORDERสินค้า COM_FABRIK_ORDERคำนำหน้า COM_FABRIK_ORDERชื่อผู้ผลิต COM_FABRIK_ORDERที่อยู่ COM_FABRIK_ORDERจังหวัด COM_FABRIK_ORDERโทรศัพท์
1 โคขุน โคขุน นาย สองเมือง มีแก้วรัตนกุล 66 หมู่3 บ้านเก่าน้อย ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 080-6562549
2 โคขุน โคขุน นาย ​พ​ิ​พัฒนพงษ์​ วรรณ​พงศ์ 59 หมู่5 บ้านโนนทัน ต.บ้านเล่า อ.เมือง ชัยภูมิ 088-3458172
3 โคขุน โคขุน นาย สุมาตร ประสานศักดิ์ 101 หมู่5 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 084-4778145
4 โคขุน โคขุน นาย ชาญวิทย์​ เครือผือ 156 หมู่7 บ้านโสนทอง ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า ชัยภูมิ 095-6102320
5 โคขุน โคขุน นาย พัทธ​พล​ อาจ​กล้า 156 หมู่7 บ้านโสนทอง ต.หนองฉิม อ.เนินสง่า ชัยภูมิ 089-5255459
6 โคขุน โคขุน นาย คำรี​ กอง​เกิด 95 หมู่5 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 065-2712241
7 โคขุน โคขุน นาย เม่งก๊ก​ โทสินธิติ 257 หมู่5 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 083-3746264
8 โคขุน โคขุน นาย ชัยยันต์ ผดุงจิต 128 หมู่11 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 090-3735145
9 โคขุน โคขุน นาย สันติชัย เจนชัย 78 หมู่10 บ้านหนองตาไก้ ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 063-2353391
10 โคขุน โคขุน นาย ภานุ​วัฒ​น์ หมู่​ไพบูลย์ 152 หมู่4 บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 088-7093556
ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813