รวมข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE
เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC ครั้งที่ 1/2563
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
   เทคโนธานี เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความรู้ TOEIC... Read More...
IMAGE
เปิดรับสมัครการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR (English Proficiency Exam)
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
     เปิดรับสมัครการสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR... Read More...
IMAGE
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์... Read More...

รวมกิจกรรม

IMAGE activity2
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
... Read More...
IMAGE activity1
วันจันทร์, 23 กันยายน 2562
... Read More...

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุรินทร์

มีข้อผิดพลาด
  • There was a problem loading image activity2.JPG

ข่อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจังหวัดนครชัยบุรินทร์

ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Copyright © 2019. All Rights Reserved.