ผู้ประกอบการ :

คุณอัจฉรา ทองหลาว

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

439 ม.1 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โทรศัพท์ :

088-0894555

Facebook :

 

 

              น้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่มตรา Charary เกิดจากแนวความคิดที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้สูงขึ้น ผู้ผลิตจึงร่วมกับนักวิชาการทำการวิจัยและทดลองเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้น ด้วยการนำข้าวอินทรีย์ภูเขาไฟที่เกษตรกรปลูกอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่มตรา Charary

             น้ำนมข้าวกล้องผสมธัญพืชผงชงดื่มนี้มุ่งสนองตอบตลาดอาหารสำหรับกลุ่มผู้ใส่ใจในสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นหลัก วิธีการผลิตคือ บดข้าวให้ละเอียดเป็นผงผสมธัญพืชที่มีคุณค่าและสารอาหารสูง บรรจุในซองน้ำหนัก 40 กรัมหรือเทียบเท่าขนาดรับประทาน 1 ถ้วยโจ๊ก  

             การจัดจำหน่าย  จำหน่ายผ่านร้านค้าต่างๆ ในพื้นที่ และรับใบสั่งซื้อตรง รวมทั้งรับจ้างผลิตให้ผู้จำหน่ายตามยี่ห้อที่ต้องการ   สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813