สถานที่ติดต่อ
เทคโนธานี (Technopolis)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
เวลาทำการ
07:00  - 17:00 
เบอร์ติดต่อ
โทรศัพท์: 0-4422-4813
โทรสาร: 0-4422-4814

ช่องทางการติดต่อ
 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813