ผู้ประกอบการ :

นายยูนุส ฤทธิเดช

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

ฤทธิเดชฟาร์ม 2069 ต.บ้านเพรช  อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ :

086-1012-740

Facebook :

 

 

               ฤทธิเดชฟาร์ม เป็นฟาร์มวัวโคขุนพันธุ์ดี ตั้งอยู่ในพื้นที่ปศุสัตว์ของจังหวัดชัยภูมิซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมมากสำหรับการเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งของไทย โดยทำการเพาะพันธุ์โคขุนเลี้ยงเพิ่อจำหน่าย เริ่มจากการซื้อลูกวัวมาขุนเป็นระยะเวลานาน 4-5 เดือนเพื่อให้ได้น้ำหนักประมาณ 500 กิโลกรัมจึงนำออกจำหน่าย ฤทธิเดชฟาร์มมีจำนวนวัวหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 120 ตัว ทุกตัวได้รับการเลี้ยงเป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่กำหนด มีการตรวจดูแลสุขภาพวัวโดยสัตวแพทย์เป็นประจำ นอกจากนี้ทางฟาร์มยังรับผสมลูกวัวให้เป็นพันธุ์ผสมชั้นดีจากหลากหลายสายพันธุ์อีกด้วย 

             การจัดจำหน่าย จะทำการส่งออกไปยังผู้ซื้อต่างประเทศโดยตรงถึงผู้สั่งซื้อ คู่ค้ารายใหญ่ในอดีตได้แก่ แม็กบีฟ สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813