ผู้ประกอบการ :

นางสาวสุภัค ผานาค

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

204/1 หมู่ 11 ต.บ้านแท่น อ. บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ :

081-9060421

Facebook :

 

 

            น้ำนมข้าวกล้อง (GABA) ผลิตจากข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกแท้ที่ปลูกโดยเกษตรกรในพื้นที่บ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นข้าวที่เหมาะในการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวกล้องงอกในรูปของเครื่องดื่มสำเร็จรูป เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพ โดยมีกระบวนการผลิตคือ สีข้าวกล้องแล้วนำไปแช่ไว้ 1 คืน จากนั้นนำมาบ่มจนงอกและนำมาบด ต้ม ใส่เอ็นไซม์ จนได้น้ำนมข้าวกล้องงอก บรรจุในขวดขนาด 180 ซี.ซี.และขนาด 80 กรัม  

             จัดจำหน่ายโดยวางจำหน่ายหน้าร้าน สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813