ผู้ประกอบการ :

คุณสุวภัทร สิทธิวงศ์ (ศูนย์ส่งเสริมการตลาดตำบลโพนทอง)

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

230/2-7 ม.2 ถ.ชัยภูมิ-บัวใหญ่ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

โทรศัพท์ :

089-710-9194

Facebook :

 

 

          ขนมข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง เกิดจากเกษตรกร 120 ครัวเรือนในตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิที่รวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพและกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 มาปรับปรุงพัฒนาและปลูกเพื่อส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ววิสาหกิจชุมชนฯ จึงต่อยอดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยการนำข้าวสังข์หยด ข้าวหอมนิลและข้าวหอมมะลิงอกปลอดสารพิษ มาแปรรูปเป็นผงเพื่อใช้ชงดื่ม

         กรรมวิธีการผลิตของข้าวผงชงดื่มตรานาคแดง คือการแช่ข้าว บ่ม นึ่ง จนงอกเป็นเมล็ดแล้วกระเทาะเมล็ดเพื่อทำเป็นผง จำหน่ายโดยบรรจุในขวดขนาด 300 กรัม และจำหน่ายเป็นแพ็คๆละ 6 ขวด 

          ในการจำหน่าย ได้วางจำหน่ายออกบู๊ธตามงาน  และสั่งผ่าน Lazada หรือ shoppee  สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813