ผู้ประกอบการ :

นายสุรวิทย์ เลิกชัยภูมิ  กลุ่มเพาะพันธุ์สัตว์เลี้ยงหนองวัวแดง

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

268 ม.6 ชุมชนบ้านดอนเป้า ต.บ้านเหลื่อม อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

096-7716004ม 081-966-0958

Facebook :

 

 

        กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองบัวแดง เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่มีแนวคิดในการแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ เช่น ปลานิล ปลาตะเพียน กุ้ง เป็นต้น โดยได้นำปลาและกุ้งที่เลี้ยงไว้มาเป็นวัตถุดิบหลักเพื่อแปรรูปเป็นน้ำพริก ทั้งน้ำพริกกุ้งและน้ำพริกปลา และยังได้ใช้ผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นส่วนผสมหลักคือพริก จากเกษตรกรในชุมชน โดยได้รับการส่งเสริมแนะนำจากภาครัฐอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเลี้ยงสัตว์น้ำ การควบคุมคุณภาพการผลิตน้ำพริก และบรรจุภัณฑ์ตลอดจนการตลาดและการจัดจำหน่ายอีกด้วย บรรจุในขวดกระปุกเพื่อจำหน่าย    

         จัดการจัดจำหน่าย ได้วางจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ในจังหวัด  อสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813