ผู้ประกอบการ :

คุณศรัญญา วรชาติ

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

โทรศัพท์ :

089-5834711

Facebook :

 

 

       ข้าวตังแม่บ้านรสไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกลุ่มแม่บ้านในชุมชนโดยใช้ข้าวที่ปลูกในชุมชนโนนไทยเป็นวัตถุดิบหลักในการทำข้าวตัง กรรมวิธีการผลิต จะมีการคัดข้าว นวดข้าว นำไปทอด และเข้าเตาอบ ฯลฯ ทำให้ได้ข้าวตังที่มีความหอมของข้าวและมีความกรอบอร่อย หน้าข้าวตังจะโรยด้วยหมูหยอง บรรจุใส่ในถุงพลาสติคขนาดบรรจุ 150 กรัม และ 280 กรัม

       ในการจำหน่าย มีทั้งการขายปลีกและขายส่ง การจำหน่ายส่งจะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับโดยตรง นอกจากนั้นเริ่มขายผ่าน Facebook  หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813