ผู้ประกอบการ :

คุณอรรถพล เสียมกำปัง

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

222 ม. 10 ต. วังหมี  อ.วังน้ำเขียว จ. นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

084-4302795

Facebook :

 

 

       ผักปลอดสารพิษตราอินทรีย์ยกล้อ เป็นผลิตภัณฑ์ในเครือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอำเภอวังน้ำเขียวที่มีสมาชิกจำนวนกว่า 30 ครัวเรือน  มีจุดเริ่มต้นจากความคิดของผู้นำกลุ่มเกษตรกรที่ได้ประสานงานและรวบรวมเกษตรกรที่ต้องการยกระดับการปลูกผักให้มีคุณภาพ ตลอดทั้งกระบวนการผลิตที่เริ่มจากสวนจนถึงมือผู้บริโภค โดยปลูกผักชนิดต่าง ๆ ตามฤดูกาล เช่นผักกาดขาว กะหล่ำปลีด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค  นอกจากนี้ในการปลูกยังดูแลเเก้ปัญหาการชลประทานให้ประสบผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งควบคุมคุณภาพในการเก็บเกี่ยว การบรรจุด้วยพลาสติกสูญญากาศประทับตราอินทรีย์ยกล้อ และจัดส่งสู่ครัวเรือนของผู้บริโภครายย่อยโดยตรง

       การจัดจำหน่าย จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง  ปกติจะมีพ่อค้าค้าส่งมารับซื้อถึงฟาร์ม  หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813