ผู้ประกอบการ :

นางเบ็ญจวรรณ เจาวัฒนา

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

188 หมู่ที่ 4 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

089-7175895, 061-5299959

Facebook :

 

 

           ผัดหมี่โคราชบ้านกุดจิกหรือเบ็ญจวรรณหมี่กุดจิก เป็นหนึ่งในของดีประจำจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นผลของการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เทศบาลตำบลกุดจิกและชาวบ้านกุดจิก เพื่อฟื้นฟูการทำหมี่แบบโบราณด้วยมือขึ้นอีกครั้ง คือการนำข้าวเปลือกมาสีและตำด้วยครกกระเดื่องที่เรียกกว่าการซ้อมข้าว หลังจากนั้นนำปลายข้าวที่ได้มาโม่เป็นแป้งด้วยเครื่องโม่หิน แล้วนำไปทำเป็นเส้นหมี่ ผัดหมี่โคราชบ้านกุดจิกนี้ทำจากเส้นหมี่ที่ผ่านการอบเพื่อไม่ให้เส้นอมน้ำมัน จากนั้นจึงบรรจุใส่ซองในขนาด 100 และ 200 กรัม จำหน่ายพร้อมน้ำปรุงที่เป็นสูตรต้นตำหรับดั้งเดิมของทางร้าน  

                     การจัดจำหน่าย ได้จำหน่ายที่หน้าร้าน ร้านค้าภายในพื้นจังหวัด รวมทั้งขายผ่าน Facebook  หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อ

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813