ผู้ประกอบการ :

คุณนิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

41/43 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โทรศัพท์ :

093-949-4562

Facebook :

 

 

          กล้วยกรอบยินดีปรีดา แต่เดิมใช้ชื่อ “กล้วยกรอบวัดใจ” ผลิตจากกล้วยที่เป็นวัตถุดิบหลักมาจากฟาร์มยินดีปรีดา ซึ่งเจ้าของได้นำที่ดินแห้งแล้งมาพัฒนาจนเกิดเป็นฟาร์มอุดมสมบูรณ์ที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะกล้วยเป็นจำนวนมาก ปัจจุบัน ฟาร์มได้เริ่มปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ได้กล้วยออแกนิค

           ในช่วงแรกครอบครัวทดลองนำสูตรที่ตกทอดกันมานานกว่า 30 ปีมาใช้ในการทำกล้วยกรอบ ซึ่งมีผลตอบรับดีเมื่อทดลองผลิตเพื่อจำหน่าย จนนำมาสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือนและจัดจำหน่ายภายในท้องถิ่น โดยผู้ผลิตทำการควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน ผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบของฟาร์มยินดีปรีดา เป็นกล้วยกรอบที่ใช้ความหวานจากน้ำตาลในกล้วยเอง ไม่ใส่เนย หรือสารเสริมใดๆ ทั้งสิ้น บรรจุเพื่อจำหน่ายในขวดกระปุกพลาสติกหลายขนาด

          ในการจำหน่าย ได้จำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งขาย online ผ่านทาง Lazada, Shoppee   หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813