ผู้ประกอบการ :

คุณระวี ปรากฎรัตน์

ราคาจำหน่าย :

-

ช่องทางติดต่อ :

329-335 ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทรศัพท์ :

081-5486823

Facebook :

 

 

         ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งจากข้าวหอมมะลินิลตรา Black Bar เป็นสินค้าที่เกิดจากการผลิตในระดับชุมชนและครัวเรือน ที่สามารถนำอุปกรณ์ที่มีทั่วไปในครัวเรือนมาใช้ทำการผลิตได้ ขนมขบเคี้ยวชนิดแท่งนี้ ทำมาจากข้าวหอมมะลินิลหรือข้าวหอมสีนิล ซึ่งมีธาตุเหล็กสูงมากกว่าข้าวทั่วไปถึง 30% โดยคัดพันธุ์ผสมระหว่างข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวเหนียวดำสายพันธุ์จีนที่เมล็ดมีสีม่วงเข้ม โดยนำเอาเยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อข้าว ที่มีคุณค่าอาหารและมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต

        กรรมวิธีผลิตได้แก่ การขึ้นรูปแผ่นข้าว นำไปนึ่งให้สุก พักทิ้งไว้ให้แผ่นแป้งข้าวที่เป็นเจลคงรูป แล้วจึงตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยม นำไปอบแห้งแล้วนำไปทอดกรอบและปรุงรส จะได้ผลิตภัณฑ์ที่พร้อมบรรจุเพื่อจำหน่าย  

          การจัดจำหน่าย สามารถติดต่อสั่งซื้อโดยตรงได้ตามสถานที่ติดต่อข้างต้น

 

ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตและการเกษตรแปรรูปจังหวัดนครชัยบุรินทร์
ลิขสิทธิเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
CopyRight@2019 Alright Reserved
Tel: 0-4422-4813